Profil společnosti

Agentura IPA - integračně personální agentura s.r.o. je agenturou práce, která vznikla jako přímá nástavba společnosti Projekt Integrace o.p.s. Projekt Integrace o.p.s. je organizace, která pomáhá zdravotně a mentálně postiženým občanům v jejich resocializaci. Předmětem hlavní činnosti je především vzdělávání a zaměstnávání těchto osob v chráněných tréninkových dílnách. Naše společnost IPA - integračně personální agentura s.r.o. se od samotného začátku své činnosti se zaměřila na problematiku zprostředkování zaměstnání pro zdravotně postižené spoluobčany a jejich znovuzapojování do běžného života. Svoji činnost realizujeme po celém území ČR.

Nabízíme recepční službu, úklidové služby, obsluhy ústředen, pořizování dat, call centra, ostatní administrativní práce, včetně nenáročných servisních opravárenských činností, které nemusí zajišťovat odborný servis.

Agentura IPA - integračně personální agentura s.r.o. pružně zareagovala na Národní plán vyrovnání příležitostí pro občany se zdravotním postižením a prohloubila svoji podporu zaměstnanosti osob se zdravotním hendikepem. Naše filosofie vycházela z ověřené praxe, že řada subjektu i v historii využívala osoby se zdravotním postižením pouze pro vrátenskou a strážní službu nebo ve skladech.
Přitom jejich zdravotní omezení neumožňovalo plnohodnotný výkon požadovaných služeb, navíc zaměstnance ještě více ohrožovalo na zdraví ( např. zákaz manipulace s těžkými břemeny, zákaz pracovat v prostředí, kde na ně působí vibrace, podnebné vlivy, prašné prostředí apod.). Z těhto důvodů se zejména zaměřujeme na zajišťování procovního umístnění v lépe vyhovujícím pracovním prostředí – především kancelářské prostory